Informacje

Koncepcja nauki sztuk walki dla dzieci autorstwa Melody Shuman to nie tylko nauka samoobrony, rozwijanie sprawności fizycznej i dobra zabawa, ale także przeciwdziałanie przemocy od najmłodszych lat, co w przyszłości przekłada się pozytywnie na życie dorosłe dziecka. Dlatego Szkoła Młodych Wojowników rozpoczęła w szkołach podstawowych, w klasach 1-3, akcję „Bezpieczny Uczeń”. Dzięki prowadzonym przez nas warsztatom każde dziecko w wieku 7-9 lat ma możliwość nauczenia się głównych zasad walki z przemocą, aby mogło skutecznie, bez strachu, ale z pewnością siebie potrafić się jej przeciwstawić.

Program warsztatów przeciwko przemocy w klasach 1-3 jest zależny od poziomu świadomości dzieci na temat otaczających zagrożeń. Na każdych zajęciach organizowanych w szkołach dzieci dowiadują się czym jest przemoc – fizyczna i psychiczna – oraz w jaki sposób bronić się przed nią.

W grupie siedmiolatków dzieci poznają pięć prostych technik obrony przed przemocą, która objawia się zachowaniami takimi jak: robienie sobie z kogoś żartów; wyszydzanie; zabieranie, chowanie, niszczenie rzeczy należących do innych osób. Pierwszoklasiści uczą się jak za pomocą odpowiednich słów obronić siebie i swoich kolegów.

W grupie ośmiolatków dzieci poznają sześć technik ucieczki przed przemocą, która objawia się zachowaniami takimi jak: namawianie do gnębienia innych, prześladowanie; porzucanie kogoś i nie zwracanie na niego uwagi; popychanie, przepychanie, przewracanie – podstawianie nóg. Drugoklasiści uczą się jak za pomocą odpowiednich technik nie dać się sprowokować agresorowi, co ma celu załagodzenie sytuacji konfliktowej.

W grupie dziewięciolatków dzieci poznają pięć wrażliwych stref człowieka oraz pięć technik samoobrony, która jest odpowiedzią na zachowania takie jak: rozpowszechnianie krzywdzących opowieści na temat innych; bicie i kopanie; grożenie komuś i zastraszanie go. Trzecioklasiści uczą się obrony koniecznej w sytuacji zagrożenia utraty zdrowia lub życia.

Warsztaty „Bezpieczny Uczeń” są prowadzone w sposób innowacyjny i ciekawy dla najmłodszych. Połączenie teorii z praktyką, symulacji realnych zagrożeń oraz reagowania na nie, w atmosferze bezpiecznej zabawy sprawia, że zajęcia są atrakcyjne. Dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczą, dzięki czemu szybko uczą się przeciwdziałania przemocy. Celem warsztatów jest uświadomienie uczniów czym jest przemoc, kiedy i w jaki sposób się ona przejawia oraz jak wpływa na ich zachowania oraz samopoczucie. Dla dzieci, które rozpoczynają przygodę ze szkołą, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jest ważne dla ich prawidłowego rozwoju, rozróżniania dobra od zła, zdolności do nauki, radzenia sobie ze stresem oraz budowania pewnej siebie postawy, co w przyszłości może zaowocować m.in. asertywnością w kontakcie z używkami, posiadaniem własnego zdania, umiejętnością stawania w obronie słabszych.

Przemocy i jej konsekwencji nie da się całkowicie zlikwidować ale mamy nadzieję, że dzięki naszym warsztatom uda nam się ograniczyć ją w szkołach.

Zasady:

  • Za wszelką cenę unikać walki

  • Jeżeli jesteś atakowany fizycznie, broń się.

  • Jeżeli jesteś atakowany słownie, trzy proste kroki: rozmawiaj, powiadom, staw czoła problemowi (nie wycofuj się)

  • Nigdy nie atakuj ani nie zastraszaj, przejmij kontrolę i uspokój.

  • Jeżeli zastosujesz submission (chwyt obezwładniający, zmuszając do poddania) użyj minimalnej siły i negocjuj.