SpectrumSkillz

PRZEDSTAWIAMY PROGRAM SPECTRUM SKILLZ!

Ten program został opracowany z myślą o dzieciach w wieku od 7 do 9 lat ze spektrum autyzmu. Program wprowadza specjalistyczne szkolenie oparte na umiejętnościach dla dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, intelektualnych, społecznych i emocjonalnych. Mając to na uwadze, większy nacisk kładzie się na budowanie treningu podstawowych umiejętności ze strategiczną równowagą sztuk walki.

Spectrum Skillz Ninja reprezentuje zdolność osób ze spektrum, które trenują sztuki walki, do osiągnięcia sukcesu.

Rozwój umiejętności

Rozumiejąc potrzeby tych dzieci, wybraliśmy 8 umiejętności, które składają się na program Spectrum SKILLZ Core:

1. Świadomość – Ta umiejętność pomaga dzieciom rozwijać uważność na swoje otoczenie, swoje miejsce w konkretnym środowisku, tego, jak lepiej kontrolować swoje ciało i jak lepiej zarządzać czasem.

2. Szczegółowość – Dzieci mogą dostrzegać niesamowite szczegóły w określonych obszarach, a ta umiejętność pomaga im wykorzystać tę jakość do rozwijania wspaniałej techniki sztuk walki oraz mieć poczucie przynależności do zespołu

3. Obserwacja – Umiejętność ta pomaga dzieciom w spektrum nauczyć się zwracać uwagę na rzeczy i ludzi wokół nich w znaczący sposób, jednocześnie rozwijając ich aktywną pamięć.

4. Słuchanie – Ta umiejętność jest podzielona na cztery części, które pomagają dzieciom rozwinąć doskonałe umiejętności słuchania: aktywne słuchanie, empatyczne słuchanie, krytyczne słuchanie i informacyjne słuchanie.

5. Komunikacja – Ta umiejętność ma na celu pomóc dzieciom skutecznie przekazać to, co czują. Robimy to poprzez rozwijanie kontaktu wzrokowego, posługiwanie się mową ciała, ćwiczenie komunikacji z partnerem oraz, w stosownych przypadkach, używanie sterowania głosowego i modulacji, aby wyrazić, jak się czują.

6. Retencja – Umiejętność zapamiętywania pomaga dzieciom rozwijać pamięć długotrwałą, roboczą i krótkotrwałe zapamiętywanie informacji, które w innym przypadku mogłyby uznać za „mniej ważne”.

7. Wytrwałość – Czasami dzieci ze spektrum autyzmu doświadczają fizycznych wyzwań. Umiejętność wytrwałości pomaga dzieciom rozwijać siłę fizyczną i dyscyplinę psychiczną, aby wykonywać trudne zadania.

8. Determinacja – Ta umiejętność pomaga w wyzwaniach emocjonalnych i intelektualnych, z jakimi borykają się dzieci, gdy są poddawane presji. Pomagamy im rozwinąć pozytywne nastawienie, jednocześnie prowadząc do sukcesu poprzez pokonywanie wyzwań podczas zajęć sztuk walki.

Na każdym treningu pracujemy nad jedną z powyższych umiejętności (w kolejności). Podczas każdych zajęć prowadzimy rozgrzewkę, rozmowę na macie na temat umiejętności, dwa lub trzy ćwiczenia rozwijające umiejętności, a potem przeprowadzany jest tzw. test na belkę, podczas którego zdobywają różnokolorowe belki (każdy kolor to inna umiejętność). Po zdobyciu wszystkich 8 belek mogą przystąpić do egzaminu na pas.

Po egzaminie na pas dzieci nadal będą ćwiczyć wszystkie 8 umiejętności, lecz z bardziej wymagającym programem nauczania po przejściu do kolejnej rangi.

Jak widać, przenosimy trening sztuk walki na zupełnie nowy poziom! Używamy elementów nauczania sztuk walki, aby budować umiejętności odpowiednie dla dzieci ze spektrum. Oznacza to, że Twoje dziecko będzie się uczyć i rosnąć w tempie, które jest zabawne, a jednocześnie ma wystarczające wyzwania, aby wspierać rozwój. Najlepsze jest to, że program Spectrum SKILLZ wyposaży Twoje dziecko w umiejętności, które wykorzystają w każdej dziedzinie życia!

Centrum Rozwoju Dziecka Warszawa - Spectrum Skillz 7-9 lat Core - Młodzi Wojownicy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Spectrum SKILLZ - rozwój FIZYCZNY dzieci w spektrum

Spectrum SKILLZ – Rozwój FIZYCZNY dzieci w spektrum

Zgodnie z definicją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest złożonym stanem rozwojowym, który obejmuje trwałe wyzwania w zakresie interakcji społecznych, mowy i komunikacji niewerbalnej oraz ograniczonych / powtarzalnych zachowań”. I chociaż jest to sedno ASD, często pomijane są znaczne trudności, z którymi borykają się niektórzy z ASD w odniesieniu do ruchu i planowania motorycznego. [Czytaj więcej…]

Spectrum SKILLZ - __Rozwój INTELEKTUALNY dzieci w spektrum

Spectrum SKILLZ – ​​Rozwój INTELEKTUALNY dzieci w spektrum

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) charakteryzuje się osłabieniem komunikacji i interakcji społecznych. Jednak konsekwencje ASD dla rozwoju dziecka obejmują wszystkie obszary. Ponieważ ASD wpływa na komunikację, wpływa to na rozwój poznawczy i może powodować trudności w nauce. [Czytaj więcej…]

Spectrum SKILLZ - Rozwój EMOCJONALNY dzieci w spektrum

Spectrum SKILLZ – Rozwój EMOCJONALNY dzieci w spektrum

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) najbardziej charakteryzuje się trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. I chociaż te dwa obszary mają wiele wspólnego z rozwojem jednostki, ważne jest, aby rozumieć wyzwania emocjonalne jako oddzielną całość. [Czytaj więcej…]

Spectrum SKILLZ - rozwój SPOŁECZNY dzieci w spektrum

Spectrum SKILLZ – Rozwój SPOŁECZNY dzieci w spektrum

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) w dużej mierze charakteryzuje się dysfunkcją społeczną. Często zakłada się, że problemy społeczne, które są z tym związane, są wyborem jednostki, jednak tak nie jest. Dzieci z ASD chcą wchodzić w interakcje z innymi, ale nie posiadają odpowiednich umiejętności. Rozwój odpowiedniego zestawu umiejętności społecznych jest niezbędny dla ich sukcesu w kontaktach międzyludzkich. [Czytaj więcej…]