life skillz

Program umiejętności życiowych wspomaga budowanie dobrych zachowań, silnej postawy i jeszcze wspanialszego charakteru!

Każdego miesiąca omawiamy i ćwiczymy z uczniami nową umiejętność m.in.

  • ODWAGA
  • SZACUNEK
  • CIERPLIWOŚĆ
  • LOJALNOŚĆ
  • SAMODYSCYPLINA
  • DZIELENIE SIĘ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • WSPÓŁPRACA

i wiele innych!

Wszystkie informacje o umiejętnościach życiowych są przedstawiane uczniom w prosty i zrozumiały sposób, ponieważ DOSTOSOWUJEMY LEKCJE DO WIEKU DZIECI. Dzięki dodatkowym ćwiczeniom uczniowie łatwo opanowują nowe umiejętności oraz korzystają z nich w domu i poza nim przy wsparciu rodziców.