LIFE SKILLZ

Program umiejętności życiowych wspomaga budowanie dobrych zachowań, silnej postawy i jeszcze wspanialszego charakteru!

Każdego miesiąca omawiamy i ćwiczymy z uczniami nową umiejętność.

Wszystkie informacje o umiejętnościach życiowych są przedstawiane uczniom w prosty i zrozumiały sposób, ponieważ DOSTOSOWUJEMY LEKCJE DO WIEKU DZIECI. Dzięki dodatkowym ćwiczeniom uczniowie łatwo opanowują nowe umiejętności oraz korzystają z nich w domu i poza nim przy wsparciu rodziców.

lifeskillz