Spectrum SKILLZ – Rozwój EMOCJONALNY dzieci w spektrum

Spectrum SKILLZ - Rozwój EMOCJONALNY dzieci w spektrumZaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) najbardziej charakteryzuje się trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. I chociaż te dwa obszary mają wiele wspólnego z rozwojem jednostki, ważne jest, aby rozumieć wyzwania emocjonalne jako oddzielną całość.

Rozwój emocjonalny dziecka z ASD może być bardzo trudny. Trudno im wyrazić swoje emocje, co może wywołać u nich wiele niepokoju. Z tego powodu mogą mieć wybuchy emocjonalne, które mogą być intensywne i generalnie nie pasują do sytuacji, w której się znajdują. Chociaż uspokojenie się jest dla nich wyzwaniem, często podejmują próby robienia rzeczy w sposób powtarzalny, takich jak machanie rękami lub chodzenie na palcach.

Oprócz trudności w wyrażaniu własnych emocji, dzieci z ASD mają również trudności z identyfikacją emocji innych. Trudno im to zrozumieć i zinterpretować, ponieważ rozpoznawanie mimiki innych jest wyzwaniem. Mają też problemy ze zrozumieniem czyjegoś tonu głosu. Te rzeczy razem sprawiają, że wydaje się, że brakuje im empatii i mniej troszczą się o innych. Ta walka wynika głównie z faktu, że skanują twarze ludzi w inny sposób niż inne dzieci. Spędzają więcej czasu patrząc na czyjeś usta niż w oczy, co zazwyczaj nie daje tylu wskazówek co do czyichś emocji.

Aby pomóc dzieciom z ASD w rozwijaniu ich umiejętności emocjonalnych, bardzo ważne są możliwości pracy nad tym. Najpierw potrzebują spójnego harmonogramu, aby mogli lepiej przewidywać rzeczy i mieć narzędzia do regulacji emocji, które pomogą im radzić sobie ze zmianami, które mogą nadejść. Potrzebują również ludzi, którzy z nimi współpracują, aby pomagali im, zachęcając do kontaktu wzrokowego z innymi i pomagając im w określaniu emocji, które inni okazują, gdy się pojawiają. Pomocne jest również dla nich uzyskanie pomocy w określaniu własnych emocji, gdy się pojawiają. Aby to zrobić, ważne jest, aby nauczyciele, trenerzy i rodzice bardzo reagowali na ich potrzeby emocjonalne.

Aby pomóc w tym rozwoju, stworzono program Spectrum SKILLZ, aby emocjonalny rozwój dzieci z ASD był pielęgnowany w sposób najbardziej korzystny dla ich potrzeb. Na przykład w ćwiczeniu „Szczęśliwy czy smutny?” uczniowie stają twarzą do instruktora, a instruktor wypowiada 3 wyrażenia, które wykorzystują emocje. Uczeń musi zdecydować, czy instruktor był szczęśliwy, czy smutny w każdym zdaniu. W tym ćwiczeniu uczeń musi nasłuchiwać zmian w głosie instruktora i obserwować jego twarz, aby zebrać wskazówki. To szkolenie przygotowuje ich do wzrostu w rozwoju emocjonalnym.

W każdym programie skierowanym do dzieci z ASD ważne jest, aby uwzględnić ich potrzeby emocjonalne oraz ich rozwój fizyczny, intelektualny i społeczny. To daje im program, który jest wszechstronny w swoim podejściu, ponieważ jest specjalnie dla nich zaprojektowany.

Chcesz mieć dostęp do podobnych treści?

Dołącz do BEZPŁATNEJ grupy na facebooku

parent skillz

Dołącz!