Młodzi Wojownicy - regulamin i polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi.

2. Administratorem danych osobowych jest Młodzi Wojownicy Konrad Baraniecki, z siedzibą w
ul. Południowa 3, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 1231107678, email: monika.rekawek@mlodziwojownicy.pl tel. kontaktowy: 509837265

3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO). RODO Rodzice otrzymują następujące potencjalne
uprawnienia związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową
zgodę Państwo wyrazili. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień
zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

4. Korzystając z formularza kontaktowego oraz zostawiając komentarz, przekazują Państwo
SSWMW swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, telefon, imię i nazwisko
dziecka)